Kâdıyaniler müslüman mıdır?
Bugün iki gruba ayrılmışlardır. Bir grup, Ahmed Kâdıyanî’yi peygamber olarak görmektedir. Mevlana Muhammed Ali ve Lahor grubu, böyle görmediğini ve nübüvvetin Resulullah aleyhisselâm ile sona erdiğine inandığını söylemektedir. Böyle ise bu ikinci fırkanın görünüşte böyle olduğu söylenebilir.
6 Mayıs 2017 Cumartesi
Alakalı Başlıklar