İcâre akdinde menfaat ve ücret belli olmasa fâsid oluyor. Araba tamircileri için vaziyet nasıldır?
Arabaya bakar. Müşteriye ârıza ve tamir ücretini söyler. Kabul ederse yapar. Bu arada ilâve parça ve masraf gerekirse, haber verir. Arabanın sahibi, bildiğin gibi yap demişse, tamir eder; nihaî ücreti söyler. Zira zamanımızda umumî belvâdır.
6 Mayıs 2017 Cumartesi
Alakalı Başlıklar