Kâinatta insan ve hayvanlardan başka canlı var mıdır?
Kâinatta insan sadece dünyada vardır. Bunun dışında canlılar olabilir. Bu, dinî bir mesele değildir.
6 Mayıs 2017 Cumartesi
Alakalı Başlıklar