Tekke ve tasavvuf edebiyatında olan şathiyelerin dinen bir mahzuru var mıdır?
Bunlar cezbe halinde ise yoktur. Ancak aklı başında iken bunlara zahiri mana vermek mahzurludur.
6 Mayıs 2017 Cumartesi
Alakalı Başlıklar