Sava Paşa'nın, “İmam-ı Azam'ın en büyük hizmeti, kelimelerin hüküm ve nüfuzundan kurtulmuş bir hukuk nehci tanıtmış olmasıdır”. Bu ne manaya geliyor?
İmam-ı A’zam Ebu Hanife, lafzî değil, gâî tefsire ehemmiyet verirdi. Yani nassların lafızlarına değil; mânâlarına bakardı.


21 Nisan 2017 Cuma
Alakalı Başlıklar