Hanbeli mezhebinde namaz kılmayan mürted olduğuna ve mürtede de namaz kılmak farz olmadığına göre, İbni Teymiyye’nin ‘senelerce kılınmayan namazların kazası olmaz’ demesi eden tenkid ediliyor?
Birincisi, İbni Teymiyye, önceleri Hanbelî mezhebinde iken, sonraları ayrı bir yol tutmuştur. İkincisi Hanbelî’de namaz kılmamak irtidad sebebidir. Ama bu, kazâya mâni değildir. En azından kılmadığı son namazı, tevbe edince kazâ edecektir. Özürsüz olarak kılınmayan namazın kazâ edilmesine karşı çıkmak hatalıdır.


21 Nisan 2017 Cuma
Alakalı Başlıklar