Abdülhakim Arvasi hazretlerinin hayatını okurken, çilehanede kaldığı ve mevlid dinlemeyi sevdiği bildirilmektedir. İmam-ı Rabbanî hazretleri ise bunların Nakşibendî tarikatında bid’at olduğunu söylemektedir. Bunu nasıl anlamalıdır?
Mevlid sünnettir; ama dinî ve tasavvufî vazifeleri bırakıp mevlid ile meşgul olmayı kınıyor. İkinci husus, Nakşibendiyye’de sâlike çile, riyâzet lâzım değildir. Ama mürşid olmak için çile lâzımdır. Zira tâliblerin hallerini anlamakta, bu lüzumlu bir usuldür ve vasıtadır. Her mürşid talebesini kendi ictihad ve usulüne göre yetiştirir. Birinin bid’at dediğine, öbürü demeyebilir.


27 Mart 2017 Pazartesi
Alakalı Başlıklar