Tevbe suresi 23. âyette müslüman değillerse ana babalarımızı bile dost edinmememiz gerektiği söyleniyor. Peki bir Türk, İslamiyet'ten önce yaşamış Türklere karşı sevgi besleyebilir mi?
O zamanki Türklerin mümin olmadığını bilemeyiz. Bunlar göktanrı dininden idiler. O zaman için bir hak dine mensup olduklarına hüsnü zan edilir. Kaldı ki kâfir bile olsa bir güzel hasletinden dolayı sevmek caizdir.


27 Mart 2017 Pazartesi
Alakalı Başlıklar