Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi’nin idam ettirildiği doğru mudur? Doğru ise neden?
Çok karışık bir devirde, hükümet ve padişah aleyhinde gizlice faaliyete giriştiği için Sultan IV. Murad tarafından siyaseten idam ettirilmiştir. Osmanlı tarihinde idam ettirilen üç şeyhülislâmdan biridir.
19 Mart 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar