Bir inşaat projesinde, proje bitiminde ekspertiz yapılıp belirlenecek tutardan tüm dairelerin satın alınması şartı varsa bu sözleşmeyi baştan kabul edip imzalamak, fiyatı bugün belli olmayan ama günü geldiğinde yapılacak ekspertiz sonucuna göre bugünden alım taahhüdünde bulunmak caiz midir?
Böyle bir şart Hanefî’de muteber olmaz. Mikdar belli olmadığı için fâsid değil, lağv şart sayılabilir. Bu halde akdi bozmaz, ama şarta uyulması lazım gelmez. Fâsid şart sayılacak olsa, akdi de bozar.
19 Mart 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar