Kadının 50 gr altın mehr alacağı var. 50 gr altın da malı var. Zekât verecek midir?
Mehrini alınca bir sene geçtikten sonra kırkta birini verir. Mehr alacağı 100 gr olup hiç malı olmasaydı da böyle idi. Ama elindeki mal 100 gr olsaydı, mehrini aldıktan sonra bir sene beklemeyip, elindeki malın ilk zekât tarihinde hepsinin zekâtını verir. (İbn Âbidîn, Malın zekâtı bahsi.)


21 Haziran 2010 Pazartesi
Alakalı Başlıklar