Mahzenu’l-Ulum adlı kitapta, “İtikad meselelerini geniş olarak bilmek Hanefîde farz-ı kifâye, Şâfiîde ise farz-ı ayndır” diyor. Burada geniş bilmenin ölçüsü nedir?
Kendisine lâzım olacak kadarını, yani âmentünün 6 esasını bilmesi farzı ayndır. Bunun dışındaki kelâm meselelerini bilmek farz-ı kifâyedir. Yani bir kişi öğrenirse, diğerlerinden bu mesuliyet düşer. Kadızade’nin Amentü Şerhi’ni veya Mevlana Halid’in İtikadname’sini okumak kâfidir.
19 Şubat 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar