Sultan II. Bayezid'in, oğlu Yavuz Sultan Selim’e beddua ettiği ve bundan dolayı şirpençeden öldüğü doğru mudur?
Bazı tarih kaynaklarında yazıyor ise de, itibar edilecek bir şey değildir. Bu ve oğlunun babasını zehirlettiği rivayeti yakıştırma olsa gerektir. Beddua edecek bir şey yoktur. Sultan Bayezid yaşlı ve hasta idi. Tahtı oğluna verdi. Sonra da vefat etti.
19 Şubat 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar