Erkeklerin saçlarını uzatması, örmesi veya tepesinde ya da ensesinde toplaması caiz midir?
Fetâvâ-i Hindiyye’de diyor ki: “Erkeğin saçını iki tarafa taraması veya tıraş etmesi sünnettir. Bir erkeğin, saçını örmeden, kulak ortası ve omuz başına kadar uzatması caizdir. Uzayan kısmı büker ve örerse, mekruhtur. Bu hâl, kâfirlere benzemektir.” Daha fazla örmeden bile uzatmak, kadınlara benzemek olacağından mekruhtur. Hazret-i Peygamber, bazen traş etmiş, bazen uzatmıştır. İlk zamanlar müşriklere muhalefet için Ehl-i Kitaba benzemeye tercih etmiş; sonra galip gelince bunu yasaklamıştır. Eshab-ı kiram, namazda ve namaz dışında erkeklerin saçını uzatıp, tepesinde toplamasını da mekruh görmüştür. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Hâris’i böyle gördü de saçını çözdürttü. Bu hadis, Buhârî hariç Kütüb-i Sitte’nin hepsinde, Dârimî ve Müsnedi Ahmed’de de vardır. Resulullah’ın azatlısı Ebu Râfi, böyle saçını tepesinde toplamış olan Hazret-i Hasan’ın saçını çözdüğü ve “Resulullah bunlar için şeytan oturağı buyurdu” demiştir. Bu da Ebu Davud, Tirmizî, İbni Mâce ve Müsned’de yazar. Abdullah bin Mes’ud da böyle yapmıştır. Zira saçın toplanması, Sünen-i Ebu Davud’da geçtiğine göre, Enes bin Mâlik hazretleri, ziyarete gelen bir erkek çocuğunun saç örüğünün çözülmesini söylemiş ve “Bu Yahudi kılığıdır” buyurmuştur. Netice üç mezhebde namazda veya namaz dışında erkeklerin saçı toplaması mekruh iken; Mâlikî’de ise namazda mekruhtur.
29 Ocak 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar