A kişisi, bir şirketteki hissesini 500 bin liraya B’ye satsa, 200 bin lira aldıktan sonra, B kalanını ödeyemese, A, hisseleri geri almak istese, B, 240 bin lira istese caiz midir?
Hissesini 500 bin liraya satmış ise, iş bitmiştir. Parayı ödeyip ödememesi mülkiyet için mühim değildir. Bunu tekrar daha ucuza veya daha pahalıya satabilir. Vadeli para borçlarında, paranın değer kaybetmesi halinde, altın üzerinden değer kaybı tazmin edilir.


29 Ocak 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar