Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam kitabında, bölükteki Osmanlı askerlerine ‘Dinin nedir?’, ‘Peygamberin kimdir?’ gibi suallere farklı farklı cevaplar verdiğini söylüyor. Halbuki bugün bu sualleri dinle hiç alakası olmayanlar bile rahatlıkla cevaplayabiliyor. Bunu nasıl değerlendirmeliyiz?
Şevket Süreyya, sosyalisttir. Osmanlı devrine sıcak bakmadığı için, mübalağa ediyor olabilir. Ancak halk arasında her zaman çok cahiller bulunabilir. Bugün bile böyledir. Veya askerler basit bir meselede böyle sual sorulunca, bunun nasıl bir üslupla cevaplandırılacağını bilememiş olabilir. İttihatcılar devrinde, ordudaki dindar subaylar, eski devre mensup diye tasfiye edildi. Yerlerine, dinle alakası olmayan mübâlatsız İttihatçı subaylar getirildi. Bu subaylar, dinî emirleri yerine getirmek şöyle dursun; çoğu içki içer, fuhuş ve oğlancılık yaparlardı. İçlerinde dinsiz, hatta din düşmanı olanlar da az değildi. 31 Mart Vakası, bu subayların, askerin namaz kılmasına mani olması üzerine çıkmıştır. Bazı Türk subaylarının Cihan Harbi’ne dair esaret hatıralarında, bunu görmek mümkündür.
29 Ocak 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar