Son zamanlarda, terör uzmanı olarak TV'lere çıkan bazıları, DAİŞ ve sair teröristlerin kaynağı olarak İmam-ı Eş’arî'yi gösteriyorlar. Türkler, İmam Mâtürîdî'ye uydukları için daha medenî cemiyetler meydana getirmiş; Araplar İmam Eş’arî'ye uyarak böyle vahşileşebilmiştir, diyorlar. Doğru mudur?
Ehl-i sünnet itikadını, Ehl-i Sünnetin Mâtürîdî ve Eş'arî tefsirlerini, bu ikisi arasındaki fark ve benzerlikleri bilmeyenlerin uydurduğu ve senelerdir diline dolamış olduğu bir terânedir. Müslümanların geri kalmasıyla veya bu terör hâdiseleri ile Eş'arî itikadının hiçbir alâkası yoktur. Zaten hangi cihetten Eş’arîlik teröre veya Müslümanların geri kalmasına sebep olmuştur diye sorulsa, cevap veremezler. Eş’arîler, kader hususunda, Mâtürîdîliğe göre biraz daha kaderciliğe yakın olsa da, insanın hür iradesini kabul ederler. Eş’arîlik, Mutezile ve Vehhâbîlik tarafından hasım edinilmiş; tarih boyunca menfi bir tasavvur (algı) meydana getirilmiştir.


29 Ocak 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar