Bulunduğumuz yerdeki devlet hastanesinde kadın doktor var; ancak hususi hastanede yok. Hususi hastanede erkek doktora muayene caiz midir?
Hasta hanımlar, müslüman tabibe muayene ettirilir. Müslüman, yani sâlih tabib yoksa, zaruret hâlinde mevcud gayr-ı müslimlerin, ahlâkı mazbut olanlarını tercih etmek suretiyle câizdir. Kadın tabib tercih edilmelidir. Velhâsıl sıra ile, müslüman, sonra gayr-ı müslim kadın tabib, gayr-ı müslim terbiyeli tabib ve nihayet mevcud herhangi bir tabibe mürâcaat edilir. Burada şartlara göre hareket edilir. Erkek daha mahirse tercih sebebi olabilir. Dinini kayırmayan kadın da, yabancı erkek hükmündedir.
29 Ocak 2017 Pazar