Tasavvuf, İslam öncesi şaman kültüründen tesir görmüş müdür?
Tasavvuf, orijinal İslâmî bir usuldür. Bütün peygamberler zamanında mevcut olan bir nefsi tasfiye metodudur. Resulullah aleyhisselâmın, mağarada Hazret-i Ebu Bekr’e ve yatağına yattığı zaman Hazret-i Ali’ye zikr telkininde bulunmasına istinad eder. Hükümlerinin ve ritüellerinin sonradan tedvin edilmiş olması, bunun sonradan ortaya çıktığını veya Şaman, Hind vs kültüründen alındığını göstermez.
29 Ocak 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar