Arabi ve Farisi öğrenmede tavsiye ettiğiniz metod veya kitaplar var mı?
Arabi’yi klasik usulde öğreten, yani sarf ve nahiv öğreten bir hocadan ders alınabilir. Emsile ve Avâmil muhakkak öğrenilmelidir. Sonra hoca ile Nurül’l-İzah, Emâli Kasidesi gibi basit metinler okumalıdır. Bir yandan da modern usulde öğreten bir kursa devam edilebilir. Farsça’yı Gülistan'ı ve Rehber-i Gülistan’ı esas alan bir hocadan klasik usulde öğrenmek mümkündür. Veya Farsça dilbilgisi kitabı alıp çalışıp Farsça kitaplar okuyarak ilerletilebilir. Arapça’yı biraz bilen, Farsçayı kısa zamanda öğrenir.


29 Ocak 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar