Teşvik çerçevesinde KOSGEB müteşebbislere mali destek sağlıyor. Anaparayı müteşebbis, faizini ise bankaya devlet ödüyor. Kullanmak caiz midir?
Bir akidde faiz olması, önceden bunun şart koşulması, faizi kim öderse ödesin caiz değildir. Ancak İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre dârülharbde caizdir.
29 Ocak 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar