Bir takvimde yatsı namazı vaktinin sonu diye bir ibare gördüm. Yatsı namazı sabah namazı vakitne kadar kılınmıyor mu?

Yatsı namazının vakti dört mezhebde de imsak vaktine kadar devam eder. Bununla alakalı meşhur bir hadis-i şerif ve bu hadis-i şerif üzerine teessüs etmiş bir icmâ vardır. Mâlikî mezhebinde yatsı namazını gecenin ilk üçte biri çıktıktan sonraya özürsüz olarak bırakmak günah olduğu gibi, Şâfiî mezhebinde, gecenin yarısından sonra kılmanın günah olduğunu söyleyen âlimler varsa da, bunlar, vaktin sonu ile alâkalı değildir. Kerahat vaktini bildirmektedir.


29 Ocak 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar