Ahmed, Mehmed’i zekâtını Ali’ye vermesi için vekil edip, bir altın verse ve Mehmed de o altını kendi altınlarıyla karıştırsa, Mehmed o karışımdan her hangi bir altını Ali’ye verse, Ahmed’in zekâtı verilmiş olur mu?
Mehmed baştan umumî vekil tayin edilmişse, yani dilediğini yap denmişse, verebilir. Etmemişse, Ahmed işitip izin verirse, altın da henüz fakirin elinde ise câiz olur. Ahmed izin vermezse, Mehmed sadaka vermiş olur. Zekâtı ödemesi gerekir.
23 Aralık 2011 Cuma
Alakalı Başlıklar