İnsanlara hayvan lakabı takmak câiz midir?
İsim takılan kimse üzülür ise, câiz değildir.


23 Aralık 2011 Cuma
Alakalı Başlıklar