Kurban hissedarlarından birisi çıkıp yerine başkası girebilir mi?
Satın aldığı kurbanı başkasına satıp başka kurban kesmek İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre câizdir. Aradaki farkı tasadduk eder. İmam Ebu Yusuf’a göre câiz değildir. Çünki kurban hayvanın aynına tealluk etmiştir. (Hindiye, Adak kurbanları bahsi.)


21 Haziran 2010 Pazartesi
Alakalı Başlıklar