İslam hukukunda gayrimüslimler neye göre muhakeme edilir ve cezalar neye göre verilir?
Ceza hukukunda, İslâm fıkhına tâbidirler. İslâm mahkemesine giderler. Ancak içki içmekten dolayı ceza verilmez. Ceza dışındaki davalarını kendi mahkemelerine, yani ruhani reislerine götürebilirler. Burada kendi dinlerinin hukuku tatbik edilir.


7 Aralık 2016 Çarşamba
Alakalı Başlıklar