Mısırlı Hafız Abdüssamed’i dinlemekte teganni cihetinden bir beis var mıdır?
Yoktur. Ancak Abdüssamed, kıraati ilim ehli tarafından makbul tutulmuyor. Halil Husarî makbul ve muteberdir.


7 Aralık 2016 Çarşamba