Padişahların kendilerini "Allahın yeryüzündeki gölgesi" olarak görmeleri mahzurlu mudur?
Hadis-i şerifte “Sultan yeryüzünde Allah’ın gölgesidir; bütün mazlumlar ona sığınır” buyuruluyor. Burada sultanın, Allah’ın halifesi olmak sıfatıyla yeryüzünde adaleti tatbik etmesi, mazlumları koruması kastediliyor. Mana semboliktir. Osmanlı padişahlarının, şimdiki basit Müslümanlar kadar bile dinden haberi yok muydu?


7 Aralık 2016 Çarşamba