Talebenin imtihanlarda dinin cevaz vermediği hususları yazması icap etse ne lazım gelir?
Kalben tasdik etmeyip, ta’riz yapılır. Yani iki manaya gelecek şekilde yazılır. Sual şeklinde yazılır. Bu da olmazsa zaruret olur, caizdir.
10 Haziran 2016 Cuma
Alakalı Başlıklar