Kıyas ile ictihad aynı şey midir?
Kıyas, naslarda, yani ayet veya hadiste hükmü verilmemiş olan bir şeyi, aralarında illet benzerliği olan ve naslarda, yani ayet veya hadiste hükmü verilmiş başka bir meseleye benzeterek çözmek demektir. İctihad daha geniştir. Kitap, sünnet ve icma’dan hüküm çıkarabilmek demektir. Zamanımızda kıyas ve ictihad birbirinin yerine kullanılıyor ise de doğru değildir. 


10 Haziran 2016 Cuma
Alakalı Başlıklar