Osmanlı zamanındaki meddahlar, “Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söyler, yazık, yazık ona!” mealindeki hadis-i şerifin şümulüne girmiyorlar mı?
Meddahlar akıl ve irfan sahibi insanlar idi. Hikmetli konuşur, insanlara dolaylı yoldan nasihat ederdi. Öyle olmayanlar hadis-i şerifin şümulüne girer.
10 Haziran 2016 Cuma
Alakalı Başlıklar