Guslederken abdesti bozan bir şey hâsıl olsa, mesela idrar veya mezi aksa, ne lazım gelir?
Gusle devam edilir. Yeniden namaz abdesti alınır.


10 Haziran 2016 Cuma
Alakalı Başlıklar