Dârülharbin şartları nelerdir?
Bir memleket, İslâm hukukuna göre idare olunuyorsa, yani kanunlar Kur'an-ı kerime göre ise, orası dârülislamdır. Aksi takdirde dârülharbdir. (Şerhu es-Siyeri'l-Kebîr)
29 Kasım 2011 Salı
29 Kasım 2011 Salı