Hadis ilmini bir yere oturtmakta zorlanıyorum. Mezheplerin teşekkülü bile ondan daha evvel gerçekleşmiş. İmam Azam'lar Buharîlerden evvel yaşamış. Bu ilim sadece Hazret-i Peygamber''in hadislerini tespit maksadıyla mı vardır? Yani pratikte bir işlerliği var mıdır? Bir de sahih hadisin zabt, adalet vesaire gibi şartları neye göre konulmuştur?
Hadis ilmi çok eskidir. Hazret-i Peygamber’in vefatından hemen sonra hadislerin metin ve sened kritiği yapılmıştır. Ancak bunun sistematik bir hale gelişi, tebe-i tâbiîn devrindedir. Daha önce bile benzer hadisi rivayet eden sahabeler arasında senet kritiği yapılmıştır. Buhari'nin, Müslim’in çalışmalarından çok evvel hadis ilmi, hadis usulü ilmi, sened ve metin tenkidi başlamıştı. İmam Azam bir hadis âlimidir. Metin ve sened kritiğindeki şartlar elbetteki Kur'an ve sünnete, Hazret-i Peygamber’in birtakım rivayetleri kabuldeki muamelesine ve sahabe-i kiramın rivayetleri kabuldeki tavırlarına büyük ölçüde dayanmaktadır. 
26 Nisan 2016 Salı
Alakalı Başlıklar