Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Kemah’da bulunan Sağıroğlu ailesi aslen nerelidir?
Türktür. 1642’den itibaren Kemah voyvodası Hüseyin Lütfi Bey’in soyundan gelen ve asırlarca Kemah’ın önde gelen hanedanlarından olan bu ailenin menşei hakkında malumat yoktur. Hazret-i Ali’nin Berberi Zemin Kalesi Cengi isimli halk hikayesinde geçen kale kumandanı Mecusi Zümür’ün oğlu Beşir, müslüman olmuş; bunun üzerine babası tarafından işkence görerek sağır edilmiş, kale düşünce de müslümanlara iltihak etmiştir. Halk arasında Sağıroğlu ailesinin soyu işte bu Beşir’e dayanır. Aileden çeşitli kişiler, Ordu’dan Antakya’ya kadar giderek yeni kollar teşkil etmiştir. Mamafih her soyadı Sağıroğlu olan, bu aileden değildir. 1950’lere kadar Kemah’ın ayanı olan bu aileden, Sabit Sağıroğlu, İttihatçı ve Kemalist kadroda yer almış, Dersim mutasarrıfı olmuş, Gazi’ye suikastten muhakeme edilmişti. Aile, zaman içinde çok sayıda köyünü elden çıkarmış, mahalli, siyasi ve iktisadi ağırlığını tamamen kaybetmiştir. Kemah kültür tarihinde çok ehemmiyetli yeri olan bu aile hakkında arşivde çok sayıda vesika ve halk arasında da çok sayıda hadise anlatılır.26 Nisan 2016 Salı
Alakalı Başlıklar