Vahdet-i Vücud çoğu kez panteizmi andırdığı için, bir tür zındıklık olarak itham olunuyor. Vahdet-i Vücud ile panteizmin farkı nedir?
Biri görüntüsü, diğeri kendisi diyor.


26 Nisan 2016 Salı
Alakalı Başlıklar