Sözün yazıdan üstün olduğunun akli delilleri nedir? 
Söz, şahsî vasıf ve meziyetlere sıkı sıkıya bağlıdır. Yazı ise elden ele geçer. Taklid ve tahrifi kolaydır.
26 Nisan 2016 Salı
Alakalı Başlıklar