Kur’an-ı kerimde 114 sureden sadece 9. sure olan Tevbe suresine besmele ile başlanmıyor. Bunun sebebi nedir?
Âlimlere göre bu sure, Enfâl suresinin devamı mahiyetindedir. Neml suresinde geçen besmele, hükmen bunun besmelesi sayılır.


26 Nisan 2016 Salı
Alakalı Başlıklar