Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Şeyhülislamlar niçin Divan-ı Hümâyun toplantılarına katılmamıştır? 
Şeyhülislâmlık icraî değil, istişarî bir makamdır da ondan. Lüzumlu görüldüğü zaman, fikrinden istifade etmek için çağırılırdı.


26 Nisan 2016 Salı
Alakalı Başlıklar