Vefâen bey'e rehin hükümleri tatbik ediliyor. Burada neden vefâen bey' doğrudan rehin sayılmıyor? Neticede rehin de borçlunun izni ile kullanılabilir.
Bazı âlimler vefâen bey’e (geri alma şartıyla satışa) rehin hükmü tatbik etmiştir. Bazısı normal satış demiştir. Bazısı fâsid satış görmüştür. Rehin ile aradaki en büyük fark kiralamadadır. Rehin kiralanmaz. Vefâen satışda ise mebî (mal) hem satıcıya, hem ahere (başkasına) kiralanabilir.


7 Nisan 2016 Perşembe
Alakalı Başlıklar