Telefonda veya alış-veriş yaparken gayrımüslime “efendim” demek câiz midir?
Fıkıh kitaplarında gayrımüslimi tebcil ederek (yüceltmek) maksadıyla seyyidî (efendim) demenin mahzurlu olduğu yazar. Ancak lisanımızda efendim demek nezaket ifadesidir. Hatta bazen gayrı ihtiyarî söylenir. Gayrımüslim ve fâsıkları yüceltme maksadı olmadıktan sonra mahzurlu değildir. Âdete tâbidir.
21 Kasım 2011 Pazartesi
21 Kasım 2011 Pazartesi
Alakalı Başlıklar