Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Osmanlı Devleti, nüfusunun azlığı sebebiyle tedbir almamış mıdır?
Savaşlar, isyanlar, sâri hastalıklar ve göçler, nüfusun artmasına imkân vermemiştir. O zaman için devletin alabileceği ne gibi bir tedbir olabilir ki? İskân siyaseti ile nüfusun dengeli dağılmasını temine çalışmıştır.


20 Şubat 2016 Cumartesi
Alakalı Başlıklar