Tavuk yemine kan karıştırınca helal olur mu?
Kat’i bilinmiyorsa araştırılmaz. İnsan pisliği yiyen hayvan ile kısrağın etini yemek mekruhtur. Ancak pislik yiyen hayvan, etinden o pis koku gidinceye kadar hapsedilir, koku gittikten sonra yenilir. Bu temizlenme müddeti şöyle takdir edilmiştir: Ezher kavle göre, tavuk üç gün, koyun-keçi dört gün, deve ve sığır on gün hapsedilir. Nitekim böyle bir hayvana yaklaşınca pis koku gelir. Bu hapsedilme, Bezzâziyye’ye göre leş yiyen hayvan içindir. Serahsî’ye göre zaman takdir edilmez; kokunun gitmesine itibar edilir. İşte bundan dolayı fukaha tavuğun yenilmesinde beis görmemiştir. Çünkü tavuk herşeyi yer ve eti de bozulmaz. Eğer bir hayvan, hem necaset, hem de temiz yiyecekler yese ve eti de kokmasa, o zaman onun eti helâldir. Domuz sütü ile beslenen bir buzağının eti helâldir. Çünkü onun eti bozulmaz. Onun gıdalandığı şey de tüketilmiştir. Bazı âlimlere göre domuz sütüyle beslendikten sonra birkaç gün ot yese veya birkaç gün geçse eti helâldir. Eti yenilen bir hayvan şarap içse, aynı saatte kesilse, onun etini yemek helâldir, ama mekruhtur. Necâsetle sulanan ekinler caizdir. (İbni Abidin)


13 Ocak 2016 Çarşamba
Alakalı Başlıklar