Bizler Hanefi mezhebinde olduğumuz halde, ikindi vaktinde neden İmam-ı Azam'ın ictihadını değil de İmameyn'in ictihadını esas alıyoruz?
İmam-ı A’zam ve İmameyn arasında ihtilaf olduğunda, mukallid fetva verilen kavle uyar. Öğleni asr-ı evvele kadar; ikindiyi de asr-ı sânide kılmak azimet olur. Aynı mezheb içinde telfik olmaz. Bunların farklı sözleri, aynı mezhebin sözü demektir. İhtiyaç olunca, öğle, asrı-sani vaktine kadar kılınabilir. Bu takdirde ikindi de asr-ı saniden sonra kılınacaktır.


13 Ocak 2016 Çarşamba
Alakalı Başlıklar