Bazı modernistler Kur’an-ı kerimde bahsedilenin başörtüsünün, göğüsleri kapatmak olduğunu söylüyorlar. Bu sözün hükmü nedir?
Bütün ulema Kur’an-ı kerimde geçen hımar (başörtüsü) tabirini, başın da örtülmesi olarak anlamış, hadis-i şeriflerle de kuvvetlendirilen bu mana üzerine icma’ hâsıl olmuştur. Bu söz, sarih ve mütevâtir icma’ya aykırı olduğundan küfrü müstelzimdir. 


2 Ocak 2016 Cumartesi
Alakalı Başlıklar