“Üzerinde kul hakkı bulunan cennete giremez” sözünü nasıl anlamak gerekir?
Öder, helâlleşir ve tevbe ederse gidebilir.


2 Ocak 2016 Cumartesi