“Üzerinde kul hakkı bulunan cennete giremez” sözünü nasıl anlamak gerekir?
Öder, helâlleşir ve tevbe ederse gidebilir.
2 Ocak 2016 Cumartesi