Cünüp olup gusletme imkânı bulamayan genci, babası zorla câmiye götürse, o da utandığı için bir şey demese, ne lâzım gelir?
Cünübün câmiye girmesi câiz değildir. Babanın zorla götürmesi ikrah yerine geçmez. Hükümet, mesela polis zorla götürse, caiz olurdu.


22 Aralık 2015 Salı
Alakalı Başlıklar