Arabî bilenin, dua ve hadîsleri latin harfiyle yazıp okuması câiz midir?
Câizdir. Çünki mânâya vâkıf olduğu için, hangi harfi nasıl okuyacağını bilir.
16 Kasım 2011 Çarşamba
16 Kasım 2011 Çarşamba
Alakalı Başlıklar