Vâcib, farz gibi açık olmayan şüpheli şeyler diye tarif ediliyor. Ancak Eshab-ı kiram için şunu şöyle yapmaları vâcib idi deniyor. Peygamber Efendimiz hayatta iken birşey nasıl şüpheli oluyor?
Oradaki vâcib, farz manasına gelir. Hanefî’deki vâcib ıstılâhîdir.


28 Eylül 2015 Pazartesi
Alakalı Başlıklar