Bir gün önce gusledip daha sonra cami ve türbe ziyareti yaptıktan sonra, guslün eksik olduğuna dair şüpheye düşülürse, yapılan ziyaretler yahut okunan sureler sahih sayılır mı?
Şüphe ile amel edilmez. Zira şek ile yakîn zâil olmaz. Türbe ziyareti için zaten gusl lâzım değildir. Sevap, niyete bakar. Niyet hâlis ise, ibadet sahih olmasa da sevap alınır. Ancak farz ve vâcibleri kazâ da gerekir.


6 Eylül 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar